Hvorfor positiv forstærkning?

Hvorfor bruge positiv forstærkning til din hest?

Du sidder måske netop nu og overvejer at starte med at bruge klikker træning og/eller godbidder til din hest. Eller måske er du gået lidt i gang, men har mødt mange holdninger til det, som har fået dig til at tvivle på om det alligevel var det rigtige.
I dette blog indlæg vil jeg give dig en kort opsummering af hvad videnskaben siger om positiv forstærkning. Desværre er det jo et forskningsområde som lider rigtig meget af manglende midler, og studierne er derfor meget små, men der findes efterhånden rigtig mange af disse studier, så jeg har valgt her blot at hive et par stykker frem som jeg mener er repræsentative for området.
Til slut vil jeg også fortælle lidt om mine egne erfaringer med at træne heste med positiv forstærkning de sidste 15 år.

Her et par overskrifter, uddybning kommer nedenfor:
– Hurtigere indlæring
– Husker læringen bedre
– Bedre generalisering på tværs af mennesker og situationer
– Mindre stress
– Mere positivt indstillet overfor menneske
r

Studier

Heste trænet med positiv forstærkning er mere positivt indstillet overfor mennesker, lærer hurtigere, udviser mindre stress konflikt adfærd og husker øvelsen bedre. (sankey et al. 2010)

I 2010 foretog Dr. Carol Sankey, en fransk heste adfærds forsker et meget spændende studie som havde til formål at vurdere hvordan henholdsvis negativ og positiv forstærkning påvirker hestens relation til mennesker. Studiet blev lavet på 21 ponyer som blev trænet til at bakke med henholdsvis negativ og positiv forstærkning.
Studiets konklusion var, at de ponyer som var trænet med positive forstærkning var mere interesseret i kontakt både med der træner og en fremmed test person efter træningen. Ydermere viste studiet at hestene trænet med positiv forstærkning lærte opgaven hurtigere, udviste mindre stres og konflikt adfærd og var bedre til at huske opgaven igen når den blev præsenteret for dem 5 måneder senere.
Interessant nok blev der også observeret at allerede ved den tredje trænings session begyndte de ponyer trænet med negativ forstærkning at vise tegn på forhøjet stress med det samme de blev ført ind i trænings området, altså før trænings session overhovedet begyndte.

Klikker træning giver hesten mere lyst til at deltage i træningen og fremmer undersøgende adfærd. (Innes og McBride, 2008)

I en undersøgelse af 16 rehabilliteringsheste (som har været udsat for mishandling eller misrøgt) Sammenlignede man resultatet af at træne heste med positiv eller negativ forstærkning i 8 uger i en række forskellige opgaver; fra at blive trukket med, blive striglet, løfte ben, gå en lille forhindringsbane og til at blive læsset i en trailer. Det blev observeret i de senere uger af studiet at de heste som blev trænet med positiv forstærkning virkede meget motiverede for at komme til træningsområdet.
Alle heste blev udsat for en miljøtrænings test, hvor man præsenterede dem for en paraply og lod dem udforske på egen hånd. Ikke overraskende var det de heste der blev trænet med positiv forstærkning som udviste mest undersøgende adfærd og turde bevæge sig tættest på objektet sidst i træningsforløbet.
Teamet beskriver ydermere at der var flest af de heste som var trænet med positiv forstærkning, som var klar til at finde nye hjem efter studiets afslutning.

Heste der er klikker trænet er mere trygge ved mennesker (Linköbing Universitet)

I en mindre undersøgelse foretaget på Linköping Universitet i samarbejde med Det Svenske Landbrugsvidenskabelige Universitet (SLU) har man undersøgt, hvordan hesten opfatter sin relation til mennesker og gjort den opdagelse at heste finder tryghed i samvær med mennesker.
Både dem den kender og modsat hunde endda også fremmede mennesker.
Studiet viste også at heste der var trænet med positiv forstærkning, var mere tilbøjelige til søge tryghed hos fremmede end heste der var trænet med negativ forstærkning. Dette kunne tyde på en generel mere positiv opfattelse af mennesket og en mere tillidsfuld hest.

Heste med trailer problemer læsses hurtigere og udviser mindre stress/konflikt adfærd (P.Hendriksen 2011)

I 2011 lavede dr. P. Hendriksen et studie hvor man fandt 12 heste med alvorlige trailer læsnings problemer og trænede til at gå i trailer over 15 sessioner. Hestene trænet med negativ forstærkning blev trænet med træk i grime og tap med en pisk, og presset blev sluppet med det samme hesten svarede korrekt. Hestene trænet med positiv forstærkning blev klikkertrænet til at følge et target ind i traileren. Studiet viste at hestene trænet med negativ forstærkning udviste mere stress/konflikt adfærd og tog længere tid om at læsse.

BONUS:
klikker trænere har bedre forståelse for hestens mentale tilstand. (Bell, et all. 2019)

I 2019 lavede Engelske Dr. Cathrine Bell et studie for at klarlægge hvor gode hesteejere er til at opfange signaler på stress og ubehag hos heste. Deltagerne skulle vurdere 6 videoer af forskellige træningsstile fra dressur, western, natural horsemanship, dressur for hånd, bidløs ridning og rehabillitering. Man havde på forhånd adspurgt 6 adfærds eksperter hvis vurdering stemte overens og blev brugt som rettelinie for hvad der var det korrekte svar. Undersøgelsen viste at selvom stort set alle kunne genkende tegn på ubehag hos hestene i traditionelle situationer, så svarede de fleste forkert til videoerne af Horsemanship og bidløs ridning. Dette var på tværs af aldersgrupper og forskellige niveauer af erfaring som hesteejer. Kun hesteejere som tilkendegav at de arbejdede med klikker træning kunne præcist aflæse hestens mentale tilstand, og opfange utilpashed hos heste på tværs af discipliner.  

Mine erfaringer og meninger

Jeg er selv meget interesseret Panksepps forskning omkring pattedyrs 7 følelses systemer og sammenholder resultaterne fra forskningen her, så kunne meget tyde på, at vi med positiv forstærkning kan arbejde med hesten indenfor de positive systemer, især SØGE systemet. Hvor vi med negativ forstærkning og i særdeleshed straf formentlig vil arbejde indenfor hestens negative følelses systemer, hovedsageligt FRYGT systemet. Vi har endnu ikke meget definitivt evidens for det, men hvis vi sammenholder undersøgelsernes resultater så vil det ikke være en usandsynlig konklusion. Læs mere om de 7 følelses systemer som alle pattedyr deler her.

De fleste studier som er lavet på heste er meget små, så derfor kunne man godt have hang til at være lidt skeptisk, og det vil jeg også kun opfordre til. Sund skepsis er altid velset. Men der er de seneste år lavet et væld af disse små studier som stort set alle sammen peger i samme retning. Når vi ydermere sammenholder med studier lavet på andre pattedyr så tegner der sig hurtigt et ret tydeligt billede:

Positiv forstærkning er den mest effektive metode i træningen og det bidrager til at hesten får en mere positiv opfattelse af træningen

Dette er meget i tråd med mine egne erfaringer. Da jeg startede med at lære om klikkertræning brugte jeg meget at blande med negativ forstærkning og jeg oplevede en tydelig forbedring i mine hestes præstation og indlæring, og efterhånden som jeg eksperimenterede med øvelser indlært med ren positiv forstærkning oplevede jeg en endnu større forskel hos mine heste. Det var tydeligt at de øvelser jeg indlærte uden pres, med ren positiv forstærkning var de øvelser som hestene foretrak og selv kunne finde på at tilbyde igen og igen. Jo mere jeg trænede uden pres jo mere motiverede blev mine heste også i træningen. Jeg oplevede at hestene forlod deres foderstationer fyldt med hø eller wrap for at se om de kunne overtale mig til at lave øvelser sammen med dem. I starten undrede jeg mig, at de gad løbe rundt og og lave komplicerede øvelser for en håndfuld bittesmå HØ PILLER. Kedelig pelleteret hø. Men i dag har jeg en fornemmelse af at hesten opfatter klikkertræning som en leg. Værdien er ikke kun i godbidden, men hesten føler sig godt underholdt, når vi leger en leg hvor den skal gætte hvordan den udløser godbidden. Især øvelser som inkluderer fysisk udfordrende bevægelser, har kunnet tænde motivationen i mine heste og jeg tror nu på, at når hesten er fri af vores kontrol og ikke føler sig tvunget, så kan den sagtens nyde at bruge sine kræfter og vise sig frem.

Kilder:

(PDF) Positive reinforcement: Adding up the pluses and the minuses (researchgate.net)
Negative versus positive reinforcement: An evaluation of training strategies for rehabilitated horses – ScienceDirect
(PDF) Reinforcement as a mediator of the perception of humans by horses (Equus caballus) (researchgate.net)
Animals | Free Full-Text | Improving the Recognition of Equine Affective States (mdpi.com)
Trailer-loading of horses: Is there a difference between positive and negative reinforcement concerning effectiveness and stress-related signs? – ScienceDirect